Tam Kan (Hemogram)

Hemogram Testi

Tıp alanında hemogram yani diğer adı ile tam kan sayımı, bir hastanın genel sağlık durumu ya da sahip olduğu hastalıkları ile ilgili olarak bilgi veren bir kan testi olmaktadır. Bu kapsamda kan dolaşımı içinde bulunan hücreler ve bu hücreler ile ilgili bazı değerler ölçülmektedir. İnsan vücudunda kan dolaşımında temelde 3 ana hücre grubu bulunmaktadır. Bu hücreler karbondioksit ve oksijen taşınmasından sorumlu olan, eritrositlerdir. Eritrositler (kırmızı kan hücreleri) içinde yer alan hemoglobin molekülü, oksijeni bağlamakta, akciğer ve diğer tüm dokular arasında taşınmasını sağlamaktadır.

Bağışıklık sisteminde işlev görenler de monosit, nötrofil, lenfosit, bazofil ve eozinofil şeklinde alt gruplara ayrılmış olan beyaz kan hücreleri olmaktadır. Kan damarlarında ortaya çıkan sotunlar da hasarlı bölgede toplanıp, kanın damar dışına çıkmasını engellemek için pıhtı oluşturan hücreler, trombosit diğer adı ile platelet şeklinde tanımlanır.

Tanım olarak; kandaki tüm hücrelerin sayısını ve oranlarını tespit etmek için yapılan bir kan testi olarak tanımlanan hemogram, kan dolaşımında bulunan hücrelerin kemik iliğinde üretilmesi nedeni ile dolaylı bir şekilde kemik iliğinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Kişinin genel sağlı durumu için veya tedavilerin etkilerinin, hastalık süreçlerinin değerlendirilmesi için kullanılan bir test olmaktadır. Aynı zamanda pek çok hastalığın tanı aşamasında da yönlendirici bir etkiye sahip olmaktadır. Bu hastalıklar; 

 • Lösemi 
 • Kanserler
 • Kemik iliği hastalıkları
 • Enfeksiyon
 • İnflamasyon
 • Anemi 
 • Akdeniz anemisinin de bulunduğu talasemiler
 • Vücut savunması içinde yer alan hücrelerin organ ve de dokulara saldırmasının sonucunda meydana gelen otoimmün hastalık türleridir.

Hemogram testi süreçlerinde ilk başta kişiden kan alınması gerekmektedir. Kan alınma işlemi için aç karna olunmasına da gerek yoktur. Sonrasında alınan kan örneği, saklama koşulu olarak, oda sıcaklığında 10 saat kadar analiz işlemi için uygun hale getirilmekte ve saklama işlemi buzdolabı koşullarında olduğu zaman da bu süreç 18 saate kadar da çıkmaktadır. Mor renk kapağa sahip olan tüplerin içerisinde bulunan EDTA ismindeki madde sayesinde, alınan kanın tüp içerisinde pıhtılaşması engellenmektedir.

Alınan kanın belli bir oranda parçalanması ile kırmızı kan hücrelerinin içerisinde yer alan hemoglobin molekülünün hücrenin dışına çıkması sağlanmaktadır. Kanın başka bir bölümünde ise bir tek seyreltme işlemi uygulanmakta ve hücre sayımı yapılmaktadır. Bu konuda sayın ve de hesaplama uygulamaları kan sayım cihazları ile otomatik bir şekilde gerçekleştirilir.

Hemogram testi sonuçlarında hücrelerin sayıları ve hesaplama oranları bir takım kısaltmalar şeklinde ifade edilmektedir. Bu kısaltmalar; 

 • Kırmızı kan hücresi sayısı -RBC
 • Beyaz kan hücresi sayısı -WBC
 • Kırmızı kan hücresi indeksleri -MCV, RDW, MCH, MCHC
 • Trombosit sayısı -PLT
 • Hemoglobin -HGB
 • Hematokrit –HCT

şeklindedir. Bu parametre sonuçları tam kan sayımı sonuç belgesini oluşturmakta ve sınır değerlerden yüksek veya düşük olmalarına bağlı olarak raporlanmaktadır. Bu raporlama süreçlerinde kullanım sağlanan sınır değerler ise yetişkin yaş grubuna bağlı olarak şekillenmektedir. Çocuklarda bulunan sınır değerleri de yaş ve cinsiyete bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Kırmızı kan hücrelerinin vücuttaki işlevleri, solunum gazlarından oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlamaktır. Eritrositler vücuttaki bu göreve süreçlerini ortalama olarak 120 gün gibi bir sürede sürdürmektedir. Otomatik şekilde olan kan sayım cihazları ile bir erişkinin RBC normal değerleri 3,8- 5,3 milyon/ml arasında olmalıdır. Sigara içmek, yüksek rakımda yaşamak, ağır şekilde yapılan egzersiz hareketle ve üretiminin artmış olduğu polisitemia vera şeklinde olan hastalıklarda sayısı bu sınırların üzerine çıkmaktadır. Anemilerde, kan kayıplarında, gebelik gibi durumlarda eritrosit sayısı azalmaktadır.

Genel olarak normal değerlerde olan kırmızı kan hücresinin hacmi 80 ve100 fl aralığında değişmektedir. Hacimde ortaya çıkacak olan artış veya azalış tespiti sayesinde anemi hastalığı sınıflandırılması belirlenir.

Vücutta kırmızı kan hücresinin içinde bulunan hemoglobin molekülü, kan alımı sonucunda eritrositlerin parçalanması ile açığa çıkmaktadır. Ortalama hemoglobin oranı 11,7 ve 15,5 g/dL şeklinde olmaktadır.

Kan dolaşım sisteminde bulunan hücrelerin en küçüğü olan trombositin ömrü 9-12 gün arasında olmaktadır. Trombositlerin görevi damar duvarında herhangi bir hasar olursa, o alanın pıhtı ile kapatılmasını sağlamaktır. Genel olarak, normal trombosit sayıları 150,000-400,000/ml aralığında olmaktadır.

Vücudun savunmasında yer alan beyaz kan hücreleri diğer adı ile lökositlerin sayıları; enfeksiyon, kemik iliği hastalıkları, inflamasyon ve bağışlık yetmezliği şeklinde olan durumlarda değişkenlik göstermektedir. Normal lökosit sayıları da 4,400-11,000/mm3 aralığında olmaktadır. 

Günümüz şartlarında hem firmalar hem de çalışanlar için çok büyük avantaj oluşturan iş sağlığı güvenliğinde yer alan mobil sağlık hizmetleri teknolojik gelişmeler kapsamında çok büyük işlevlere sahip olmaktadır. Bu konuda sürmen osgb personel hemogram testlerini en profesyonel şekilde yerine getirmekte gerekli olan sonuçları da paylaşmaktadır. Bu bakımdan sürmen mobil sağlık hizmeti çalışanlar için çok büyük fayda sağlamakla beraber zaman kaybını da önlemektedir. 

Yoğun iş hayatında kişiler vücut sağlıkları ile çok fazla ilgilenmemekle beraber, aynı zamanda kendilerine çok fazla zaman ayıramamaktadır. Genelde yapılan testler kişinin iş hayatındaki çalışma koşullarına uygun olup, olmadığını belirlemektedir. Ayrıca; personelin genel sağlığı da belirlenmekle beraber, gerekli vitamin ve mineral eksikleri de ortaya çıkmaktadır.

Bu anlamda mobil sağlık hizmeti ile firmalar personel sağlığını en iyi koşullarda korumaktadır. Bunun yanında çalışan personel içinde ortaya çıkabilecek birçok hastalığın önlemi alınmış olmaktadır. Sürmen mobil sağlık hizmetleri ile hem iş güvenliğini sağlamış olursunuz, hem de personel verimliğini artırırsınız.

Aklınıza takılan bir şey mi var?

Testler ile ilgili bir sorunuz varsa bize hemen ulaşıp, bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Ertelemeye Gelmez!

Uzman ekibimizle görüşme talep ederek, teklif alabilirsiniz.