İşitme Testi (Odyo)

İşitme Testi

İşitme bir diğer ismiyle duyma tüm canlıların çevrelerinde meydana gelen sesleri duyma organları aracılığıyla algılamasıdır. Canlıdaki işitme etkinliği konuşmayı da etkilemektedir. Yani işitmek ve konuşmak birbirleriyle bağlantılı algılamalardır. İnsanın işitme organı kulaktır. Kulak işitme görevini yaparken orta kulak, dış kulak ve iç kulak şeklinde üç bölümde incelenmektedir.

Bireyler yaşlandıkça kulakları da yaşlanır ve seslere olan hassasiyetleri azalır. Bu durum da yaş ilerledikçe daha az işitmememize neden olur. Bu sebepten dolayı işitme testi yapılarak kulakların da kaç yaşında olduğu tespit edilebilir. Aynı yaşta olduğunuz diğer kişilerden daha iyi işitebiliyorsanız işitmeniz onlara göre daha sağlamdır demektir. Kulak yaşı hakkında fikir sahibi olabilmek için kulakların hangi sesleri duyabildiğine bakmak gerekmektedir.

Bu test bir video eşliğinde bile yapılabilmektedir. Kişinin ne kadar ses işitebileceğini ölçen teste işitme testi veya odyometri testi denir. Bu test doğru bir şekilde ancak uzmanlar tarafından uygulanabilir. Test sonucunda işitme sağlığında olumsuz bir durum çıkarsa en iyi tedavi seçenekleri uygulanabilir. Kulak burun boğaz alanına gittiğinizde doktor sizleri gerekli gördüğünde işitme testi için yönlendirecektir. 

Kişinin işitme testine gerek duyup duymadığına karar veren hekim kulak burun boğaz doktorlarıdır. Bu sebepten dolayı ilk olarak muayene için bu alana başvurulmalıdır. İşitme testi kulaktaki işitme kaybının derecesini ölçer. İşitme testi özel bir kulaklık yardımıyla uygulanır. Bu kulaklık kişinin test esnasında dışarıyla bağlantısını olabildiğince kesmek için tasarlanmıştır.

Kulaklıktan farklı frekans aralıklarında sesler kişiye verilir. Bireyin bu sesler karşısında tepkileri, kemik ve hava iletimi ölçülür. Kişinin sesleri duyup duymadığı ise eline verilen kumandayla anlaşılır. Bireyden sesleri duydukça kumandaya basması istenir. İşitme testi kulaktaki işitme kaybının ölçülmesi açısından çok önemlidir. Çünkü kişiye az, orta ve şiddetli derecelerde sesler dinletilebilir. 

İşitme testi dört farklı türde uygulanabilmektedir. Saf ses, konuşma, akustik refleks ve timpanometri testleri işitme testinin çeşitleridir. 

Saf ses işitme testi, günümüzde en sık uygulanan işitme testidir. Bu testte her iki kulağın farklı frekanslarda duyabildiği en az ses şiddeti ölçülür. Kulaklıktan verilen sesler kişiye ses geçirmez kabinde verilir.

Konuşma testinde insan sesini temel alan bir testtir. Konuşma testinin ana görevi kulaktaki fonksiyonların değerlendirilmesidir. Rahatsız edici düzeyler, konuşmayı ayırt etme, konuşmayı alma ve rahat dinleme bu test için belirlenen eşik seviyeleridir. 

Timpanometri testi orta kulağın basıncını ölçen testtir. Dış kulak yoluna hava basıncı uygulanır. Bu sayede orta kulak ve kulak zarı hareketliliği belirlenir. Bu testte kulağa bir prob yerleştirilir. Bu testin yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekmektedir. Bebeklere bile kolaylıkla yapılabilen basit bir testtir. 

Akustik refleks testinde akustik uyaranı ölçülür. Kişinin orta kulağındaki stapes kası akustik uyarana yanıt verir. Bu yüzden buraya akustik refleks de denir. Bu test beyin sapı seviyesine kadar işitmeyle ilgili tüm bilgileri verebilir. İşitme kaybına neden olan yerin yorumlanması bu test ile birlikte diğer testlerin de değerlendirilmesi ışığında yapılır. 

Yukarıdaki başlıkta çeşitli işitme testlerini anlattık. Bu testlerden en az bir tanesi kişiye uygulandığında geriye sonucun değerlendirilmesi işlemi kalmaktadır. Elbette ki bu işitme testlerinin sonuçlarını kulak burun boğaz doktoru değerlendirmektedir. Hekim yorumlaması sonucunda işitme kaybı ve tedavi gerektiren duruma karar vermektedir. 

İşitme kaybı her bireyde farklı düzeylerde olabilir. İşte bu duruma derecelendirme denmektedir. Hafif, orta, ileri, ağır gibi terimler işitme kaybının derecelendirilmesinde kullanılan terimlerdir. Burada bunun seviyelerini de bilmek önemlidir. Normal işitme 20 dBHL’ye kadar düşük sesleri duyabilir. Hafif işitme kaybı olduğunda gürültülü ortamda konuşulanlar biraz zor takip edilebilir. Hafif işitme kaybında duyma yeteneği daha iyi olan kulakta 25 – 39 dBHL civarındadır.

Duyma yeteneği daha iyi olan kulaktaki işitme kaybı 40 – 69 arasındaysa orta dereceli işitme kaybından bahsedilir. Burada kişi işitme cihazı olmadan konuşulanları güçlükle takip eder.

İşitme kaybı ileri seviyedeyse duyma yeteneği daha iyi olan kulakta 70 – 89 dBHL arasındaki kayıptan bahsedilir. Bu durumda kişinin güçlü bir işitme cihazı kullanması gerekebilir. 

Ağır işitme kaybında duyma yeteneği daha iyi olan kulaktan işitme kaybı 90 dBHL’den başlamaktadır. Birey bu durumda işaret dili ve dudak okumaya gereksinim duyabilir. 

Çalışma hayatı ekonomik gelir sağlamak isteyen her birey için önemli bir olgudur. Çalışma yaşamının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olmaya bağlıdır. Bedenimizde yer alan beş duyu organımız sağlıklı bir şekilde çalıştığında iletişimlerimiz de güçlü olacaktır. 

Bu sebepten dolayı özellikle riskli iş kollarında çalışan bireylerin işitme testlerini yaptırmaları gerekmektedir. İş güvenliğini sağlamak bu testlerin aksatılmamasına da bağlıdır. İşitme testlerinden faydalanmak amacıyla işvereninize gidebilir ve bu taleplerde bulunabilirsiniz. Anlaşmalı uzmanlar sayesinde işçilere toplu şekilde işitme testleri yapılabilir. İş güvenliği konusundaki en büyük adım bu sayede atılmış olur.

Aklınıza takılan bir şey mi var?

Testler ile ilgili bir sorunuz varsa bize hemen ulaşıp, bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Ertelemeye Gelmez!

Uzman ekibimizle görüşme talep ederek, teklif alabilirsiniz.